Vårt miljöarbete

Doroteahus i Dorotea AB ska enligt ägardirektivet verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering.

Som helägt dotterbolag till Dorotea kommun omfattas vi av kommunens klimat- och energieffektiviseringsstrategi med målet att reducera den totala energiförbrukningen med 21 % fram till år 2020. Detta mål genomsyrar vår fastighetsförvaltning och vårt underhållsarbete, och vi arbetar årligen med energieffektiviseringsåtgärder i form av optimering av ljus, värme och ventilation.

Pågående arbeten inom detta område är bland annat utbytet av motorvärmare till energisnålare modeller samt utbyte av belysning på bostadsområden och i gemensamma utrymmen till LED. Just nu pågår även ett arbete med att byta ut bergvärmepumpar på Lavskrikan till nyare och mer energieffektiva modeller.

 

 

Visste du att vi år 2009 i genomsnitt förbrukade 206 kg papper och papp per person i Sverige? I vår administration arbetar vi för att minska pappersflödet, bland annat genom att lagra och skicka information och kallelser digitalt samt ta emot elektroniska leverantörsfakturor. Är du leverantör och önskar skicka elektroniska fakturor till oss kan du läsa mer här. Du som kund kan hjälpa oss att minska pappersflödet genom att anmäla dig för e-faktura och ta emot dina fakturor från oss elektroniskt via din Internetbank. Få mer information och anmäl dig via din Internetbank.

Elen i våra bostäder är förnybar och produceras av vindkraftsverk. Doroteahus i Dorotea AB är den största andelsägaren i Kvarkenvinden 1 ekonomisk förening, en förening som i egen regi och i egna vindkraftverk producerar miljövänlig energi för egen konsumtion. Stora delar av vårt fastighetsbestånd värms också upp med bergvärme eller fjärrvärme producerad av miljövänliga biobränslen.

Har du förslag på åtgärder är du välkommen att tipsa oss, du hittar våra kontaktuppgifter här.