Avaträsk

Byn Avaträsk ligger cirka 1 mål från Dorotea tätort. På fastigheten finns 3 pensionärsstugor samt 2 gamla lärarbostäder.

Fastighetsfakta

Byggår: 1958

Hiss: Nej

Bilplatser: Garage