Välkommen till Doroteahus

 

Verksamheten startades 1953 då Stiftelsen Doroteahus bildades och 1955 på sommaren påbörjades byggnationen av det första huset. Antalet lägenheter har vuxit under årens lopp med en kraftig ökning i början av 90-talet. Idag har vi drygt 500 lägenheter.

Förutom lägenheter hyr vi också ut affärs- och kontorslokaler samt några servicelokaler för kommunala ändamål.

Vid årsskiftet -94/-95 ombildades stiftelsen till aktiebolag och är nu ett helägt dotterbolag till Dorotea Kommun. Omsättningen är ca 27 miljoner kronor och antalet årsanställda ungefär 10. Den totala fastighetsytan är ca 37 000 kvm.

Behandling av personuppgifter