Lokaler för uthyrning

Doroteahus förvaltar förutom bostäder även affärs- och kontorslokaler. Vi vill medverka till att Ni som hyresgäst får funktionella och trivsamma lokaler med bra service.

Oavsett vilken lokal du söker, hör av dig till oss - vi kan lokalmarknaden i Dorotea!

Vill du närmare diskutera ditt lokalbehov:

Kontakta Lars-Göran Nilsson
Tel: 0942-140 44