Lägenheten

Disk- och tvättmaskin

Installation av disk- och tvättmaskin samt el- och vattenanslutning ska utföras av fackman, säkerhetsbalja under diskmaskinen är ett krav. I de lägeheter där anslutning saknas bekostas detta av hyresgästen. Kontakta oss innan du installerar en disk- eller tvättmaskin i din lägenhet.

Gardiner/fästbeslag

Fästbeslag för gardiner finns i Doroteahus alla lägenheter. Använd dessa istället för att montera egna beslag.

Grillning

Du som vill grilla på balkongen eller loftgången behöver ta extra hänsyn till dina grannar. På balkongen/loftgången får du bara använda elgrill, kol- och gasolgrillning är inte tillåten då brandrisken är alldeles för stor. Kolgrillar man utomhus, skall grillen ställas så långt från huset att övriga hyresgäster inte besväras av rök och os. Berätta för dina grannar när du tänker grilla, då blir inte matoset från din balkong eller loftgång en obehaglig överraskning för dem.

Kylskåp

Frosta av kyl-, sval- och frysskåp regelbundet för bästa effekt. Hacka aldrig loss isbildningar. Tvätta med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Torka ur ordentligt för att undvika ny frostbildning redan från början.

Köksfläkt

Kom ihåg att rengöra köksfläkten, torka av skärm och kåpa med en fuktig trasa och tvätta fettfiltret (normalt en gång per månad) i varmt vatten. Ett smutigt fettfilter ökar risken för brand, så var noga med din rengöring!

Skadedjur och insekter

Förekommer skadedjur eller insekter i lägenheten (t.ex myror, silverfisk mm) måste detta omgående anmälas till hyresvärden för sanering. Denna tjänst ingår i din hyra och du behöver inte betala en eventuell sanering.

Störning

Tänk på att sänka volymen på TV:n och stereon så att dina grannar inte blir störda. Efter kl 22.00 får inga störningsljud komma från din lägenhet. Anser du dig störd av en granne rekommenderar vi att du i första hand pratar med denne, kanske är de inte ens medvetna om att de stör dig. Om det inte hjälper bör du ta upp frågan med oss som hyresvärd.

Tavlor

Häng inte upp tavlor eller annat på väggarna med expanderskruvar, tejp eller klister. Använd tavelkrokar eller lämpliga skruvar.

Uppsägning

Som lägenhetshyresgäst har du tre månaders uppsägningstid, det innebär att uppsägning tidigast kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Som lokalhyresgäst gäller den uppsägningstid som finns angivet i ditt kontrakt.