Välkommen till Doroteahus

 
 
 

Vårt miljöarbete

Doroteahus i Dorotea AB ska enligt ägardirektivet verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla hus samt en bra och framsynt avfallshantering.

Som helägt dotterbolag till Dorotea kommun omfattas vi av kommunens klimat- och energieffektiviseringsstrategi med målet att reducera den totala energiförbrukningen med 21 % fram till år 2020.

Läs mer...

Energispartips

Med små och enkla medel kan vi tillsammans göra stor skillnad och skapa en hållbar värld.

Doroteahus deltar i Allmännyttans energisparkampanj "Håll med om att det inte håller!"

Mer information

Boenderegler

Som hyresgäst kommer du säkert att ha en del frågor under din tid som hyresgäst hos oss.

Här har vi försökt att göra anvisningar för de vanligast förekommande frågorna. Har du andra funderingar är du naturligtvis välkommen att höra av dig.

Mer information