Flytta ut

Uppsägning

Om du vill flytta måste du säga upp ditt hyresavtal med oss, detta gör du antingen skriftligt eller muntligt. Sedan du sagt upp ditt hyresavtal får du en skriftlig bekräftelse på detta per post. Som lägenhetshyresgäst har du tre månaders uppsägningstid, det innebär att uppsägning tidigast kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Som lokalhyresgäst gäller den uppsägningstid som finns angivet i ditt kontrakt.

Hushållsel

Vid avflytt säger vi upp ditt elabonnemang hos E.ON, har du valt annan leverantör för elförbrukningen får du själv säga upp ditt avtal med denna leverantör. 

Visning

När du har sagt upp ditt hyresavtal börjar vi leta efter en ny hyresgäst till lägenheten. För att ge den nya hyresgästen möjlighet att komma och titta på sin nya bostad kan vi behöva din hjälp med visning. OBS! Du är enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för de sökande som vi erbjudit lägenheten.

Avflyttningsbesiktning

 I den skriftliga bekräftelsen på din uppsägning står angivet att du ska kontakta oss två veckor före avflytt för att boka tid för besiktning. Det bästa är om du kan vara med vid besiktningstillfället. Du ska se till att lägenheten är i bra skick när du flyttar, var noggrann med flyttstädningen. Du får betala städningen i efterhand om det är slarvigt städat. Hela lägenheten ska vara ordentligt städad, kom även ihåg balkong och förråd. Nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

Återlämnande av nycklar m.m.

Nycklar och tvättkloss lämnas till oss senast klockan 12.00 dagen då ditt hyresavtal upphör att gälla.

Exempel

Du säger upp din bostad den 5 september. Vi räknar då din tre månaders uppsägningstid från den sista i månaden du sagt upp bostaden, dvs. den 30 september. Uppsägningstiden blir då oktober-november-december,
ditt kontrakt avslutas 31 december.