Uthyrningspolicy

För att kunna anmäla dig som bostadssökande hos Doroteahus i Dorotea AB gäller följande:

  • Du måste vara minst 18 år
  • Du ska ha en inkomst av tjänst (lön), av eget företagande, av kapital, pension, av myndighet beviljat stöd eller bidrag, eller på annat sätt styrkt inkomst. Vi kan komma att begära att du styrker din inkomst med olika intyg eller underlag. Det är viktigt att du kan betala hyran för den bostad du söker och vi gör därför en individuell bedömning för varje hyresgäst.
  • Vi gör alltid en kreditupplysning på nya bostadssökande. För att vara aktuell som ny hyresgäst ska ditt eventuella skuldsaldo hos Kronofogden vara reglerat, det ska inte finnas några hyresrelaterade skulder och inga nya betalningsanmärkningar de senaste sex månaderna.
  • Vi inhämtar referenser från tidigare hyresvärd eller annan referent som du angivit.
  • Som hyresgäst hos oss förbinder du dig att teckna en hemförsäkring.

Kösystem

Som bostadssökande samlar du ködagar som sedan ligger till grund för vårt prioriteringssystem. Du anmäler själv ditt intresse för lediga lägenheter via vår hemsida. Om du blivit erbjuden en lägenhet men tackat nej tre gånger i rad avregistreras du ur kön. Om du blivit erbjuden en lägenhet och tackat ja raderas dina ködagar och du kan inte söka ny bostad på 6 månader.

Andrahandsuthyrning

Ta kontakt med oss innan du bestämmer dig för att hyra ut din bostad i andra hand. Vi tillåter andrahandsuthyrning vid:

  1. Ålder eller sjukdom: om du som hyresgäst läggs in på sjukhus eller annat tillfälligt boende på grund av ålder eller sjukdom.
  2. Tillfälligt arbete på annan ort: om du som hyresgäst har ett tillfälligt arbete på annan ort som ligger längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd.
  3. Studier på annan ort: om du som hyresgäst studerar på annan ort som ligger längre bort än vad som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd.
  4. Särskilda familjeförhållanden: om du som hyresgäst vill provbo i ett parförhållande.
  5. Andra skäl: om du som hyresgäst har påtagliga skäl att inte använda lägenheten såväl som skäl att behålla anknytningen till den.

För samtliga skäl gäller att andrahandsuthyrning medges för maximalt sex månader, men möjlighet till förlängning i ytterligare sex månader. En kopia av andrahandskontraktet ska lämnas till oss som hyresvärd.

Uppsägning

När du beslutar dig för att säga upp din bostad ska
uppsägningen ske skriftligen; via mail, genom att fylla i avsett
fält på baksidan av ditt kontrakt eller skriftligen brevledes.
Uppsägning kan ske till det månadsskifte som inträffar tidigast
tre månader från uppsägningen.

Ett exempel:

Du säger upp din bostad den 5
september. Vi räknar då din tre månaders uppsägningstid från den sista i månaden du sagt upp bostaden, dvs. den 30 september. Uppsägningstiden blir då oktober-november-december,
ditt kontrakt avslutas 31 december.