Hyran

Autogiro

Vill du slippa oroa dig för att du ska glömma eller på annat sätt missa att betala en räkning? Anmäl dig då till vår autogirotjänst, så ser vi till att dina betalningar utförs automatiskt på förfallodagen. Kontakta oss för att få en autogiroblankett att fylla eller klicka här för att fylla i en autogiroanmälan direkt, skriv sedan ut den, underteckna och skicka in till oss.

E-faktura

Du kan få dina hyresräkningar från Doroteahus i elektronisk form i din Internetbank. E-fakturan ersätter den traditionella pappersfakturan och presenteras på din bildskärm på ett enkelt och överskådligt sätt. Anslut dig via din Internetbank.

Faktura via e-post

Visst vet du att du kan få dina hyresfakturor per mail istället för per post? Kontakta oss så ser vi till att dina kommande fakturor hamnar i din mailkorg istället för brevlådan. 

Hyresinbetalningar

Hyran betalas i förskott och ska vara Doroteahus tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Vid försenad hyresbetalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. 8 dagar efter förfallodagen skickas en första påminnelse ut och påminnelseavgift debiteras, om hyran fortfarande inte blir betald skickas inkassokrav efter 20 dagar med tillkommande inkassokostnader som följd. Vid fortsatt obetald hyra eller återkommande allvarliga dröjsmål skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten och du riskerar att bli avhyst från din bostad eller lokal. Läs mer om vad som gäller vid avhysning på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Hyresgästföreningen

Doroteahus förhandlar varje år med Hyresgästföreningen om de hyror som skall gälla för nästkommande år. 

Uppsägningstid

Som lägenhetshyresgäst har du tre månaders uppsägningstid, det innebär att uppsägning tidigast kan ske till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Som lokalhyresgäst gäller den uppsägningstid som finns angivet i ditt kontrakt.