Trapphus och utemiljö

Besöksparkering

För hyresgäster är det inte tillåtet att använda besöksparkeringen. Det är nödvändigt att hyra en parkeringsplats om man har bil. Vid nyttjande av besöksparkering riskerar du att få parkeringsböter.

Fåglar

Av hygieniska skäl är det inte tillåtet att mata fåglarna på våra bostadsområden. Matrester och fågelspillning skräpar ner och lockar till sig möss och råttor. Det kan även innebära höga ljudnivåer av exempelvis måsskrik.

Husdjur

Rastning får endast ske utanför bostadsområdet. Ta hand om avföring och släng i latriner. Husdjuren måste vara kopplade och får inte lämnas utan tillsyn. Det gäller även katter. Ditt husdjur får inte störa andra boende. Vi vill uppmana alla att tänka sig för innan man tar sig an en katt.

Ordning i trapphusen

Vi vill upplysa alla hyresgäster att det inte är tillåtet att ställa saker i trapphusen. Doroteahus har en lagbunden skyldighet att se till att trapphusen, som är utrymningsvägar, är fria från föremål. Om det skulle hända en allvarlig olycka eller brand måste räddningspersonalen har fri väg i trapphusen.  Det här innebär att vi kan komma att bära ut föremål som står i vägen i trapphusen. Om sparkar, cyklar mm är fastlåsta i trapphusen kan vi klippa sönder låsen och bära ut dom. Vi accepterar barnvagnar och rullatorer. Vi hoppas att Ni förstår att trapphusen måste vara fria från föremål och hjälper oss att se till att dom är det.

Rökning

Rök inte i trapphuet, tänk på att många är allergiska mot cigarettrök. Kasta inte fimpar utanför entrédörren.

Sopor

Ställ inte soppåsar utanför lägenhetsdörren. Bor du i en lägenhet där det är ett trapphus kan soppåsarna förpesta trapphuset. Ställer du soppåsar ute på bron kan fåglarna hacka sönder dem. I de sopkärl som finns på området får endast hushållsavfall slängas. Information om sophantering och sopsortering finns på Dorotea kommuns hemsida.