Upphandling av Rivning av Örnen 14

2012-05-01 07:00

Härmed infordrar Doroteahus i Dorotea AB anbud på rivning av bostadshus med 12 st lägenheter beläget centralt i Dorotea tätort.

Fastighet:
Örnen 14, beläget på Storgatan 34 C-D.

För mer information, klicka här

Dorotea kommun
Dorotea Lokal-TV